מיוחד

adj. special, particular, specific, extra, peculiar, especial, individual, memorable, several, different, distinctive

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיוחד — adj. נבדל, נבחר, טוב, מצוין, מעניין, ייחודי, יוצא דופן, יחיד במינו, מוגדר, מסוים, ספציפי, קבו …   אוצר עברית

 • מיוחד במינו — אחד ואין שני לו, יחיד ומיוחד {{}} …   אוצר עברית

 • אדם מיוחד — טיפוס , אדם יוצא דופן, מיוחד במינו {{}} …   אוצר עברית

 • באופן מיוחד — במיוחד, בעיקר, בייחוד, באופן ספציפי {{}} …   אוצר עברית

 • בית-דין מיוחד — טריבונל שיפוטי המכונס לצורך עניין ספציפי; מוסד שיפוטי המכריע בסמכויות בית דין דתי {{}} …   אוצר עברית

 • דיווח מיוחד — מבזק, דיווח בלתי שגרתי, סיקור חריג {{}} …   אוצר עברית

 • הסכם קיבוצי מיוחד — הסכם קיבוצי הנוגע למעביד מסוים או למפעל מסוים {{}} …   אוצר עברית

 • חינוך מיוחד — חינוך לילדים חריגים {{}} …   אוצר עברית

 • טעם מיוחד — S{{}} …   אוצר עברית

 • כתנאי מיוחד — כפרט שבו תלויה הסכמה …   אוצר עברית

 • לא מיוחד — S{{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.